پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
تماس با استاد
 

- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، معاونت پژوهشی ، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و ارتباطات

- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

- مرکز فرانک: تهران - خیابان مطهری- خیابان میر عماد- خیابان هشتم- پلاک ۹

- پست الکترونیک : drmovallali@gmail.com

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی