پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
سوابق آموزشی
 

سوابق آموزشي (تدريس):

- مشاوره توانبخشی (دانشگاه شهید بهشتی)

- روانشناسی کودکان ناشنوا ( دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز) "مقطع دکتری"

- شناخت کودکان استثنایی(گروه رشد و پرورش کودکان پیش از دبستان،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

- روانشناسی و آموزش کودکان ناشنوا (گروه رشد و پرورش کودکان پیش از دبستان،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

- روانشناسي و آموزش كودكان وبزرگسالان ناشنوا (دانشگاه علامه طباطبایی ،  دانشگاه تهران ،

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،

  دانشگاه آزاد اسلامی) "مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی"

- مباني شنواييشناسي (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي) 

روانشناسي آموزش به كودكان نابينا (دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده روانشناسي)

- بازپروری حرکتی : تدریس به زبان انگلیسی (گروه  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) "مقطع کارشناسی ارشد"

-  توانبخشي شنوايي (لب خواني) (دانشگاه علوم پزشكي تهران)

- گفتاردرمانی (اختلالات زبان و گفتار) (دانشگاه تهران)

- بازپروری حرکتی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

- تهیه مواد درسی کودکان عقب مانده ذهنی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

- بازي درماني (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی)

- رشد حسي – حركتي و اختلالات مربوطه (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي)

- اصول آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

- مشاوره با معلولین (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي)

- آشنایی با کودکان استثنایی (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي)

- سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی