چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠
مقالات در جراید عمومی
 

- سر و صداي بلند و بهداشت رواني، 14/5/1381، روزنامه كيهان.

- پيرگوشي، 17/5/1381، روزنامه كيهان.

- آسيبهاي وارده در اثر اصوات بلند، 7/5/1381، روزنامه كيهان.

- كمشنوايي ناشي از اصوات بلند، 3/5/1381، روزنامه كيهان.

- كمشنواييهاي مادرزادي، 27/4/1381، روزنامه كيهان.

- صداي برخي از اسباب بازيها به شنوايي كودك لطمه ميزند، 16/10/1381، روزنامه كيهان.

- شنوايي كودك شما، 12/5/1382، روزنامه همشهري.

- سكوت هميشه دلخواه نيست، 17/5/1382، روزنامه همشهري.

- ناشنوايي در نوزادان، 17/5/1382، روزنامه همشهري.

- ميزان شيوع ناشنوايي، 18/5/1382، روزنامه همشهري.

- اختلال ناشنوايي نابينايي، 5/3/1383، روزنامه جام جم.

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی