چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠
مقالات در کنگره ها و سمینارها
 

-مولّلی  گیتا ،همیوند لیلا،خادمی حمیده سادات (1394)، برنامه غنچه ها، ویژه مادران نوزادان شنوا/ کم شنوا ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

- مولّلی  گیتا ،برکتی سمیه،مرسا رویا (1394)، مشکلات والدین ناشنوای دارای فرزند ناشنوا در ایران ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

- مولّلی  گیتا  (1394)، پزشكان اطفال و مداخله زودهنگام كم شنوايي ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

- مولّلی  گیتا  (1394)، والدين و فرزندان کم شنوا:بررسي چالشهاي پيش رو ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

- طیبی رامین زهرا ،مولّلی  گیتا ،رضایی مرتضی (1394)، مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان شنوا و کم شنوا ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

- کارخانه محبوبه ،مولّلی  گیتا  (1394)، اثربخشی آموزش دلگرمی بر سلامت روان مادران كودكان کم شنوا ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

- سلیمانیه نایینی طاهره ،مولّلی  گیتا،محمدی نجمه  (1394)، مقایسه درک خواندن دانش آموزان نوجوان کم شنوای دختر مدارس ویژه و تلفیقی ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

- سلیمانیه نایینی طاهره ،مولّلی  گیتا  (1394)، عوامل موثر بر بهبود خواندن در دانش آموزان کم شنوا : مروری بر نیم قرن پژوهش ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

-مولّلی  گیتا ،پورسید سیدرضا(1394)، خانواده  و نگرش خواهر و برادران دارای برادر و خواهر کم شنوا  ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

- پورسید سیدرضا ،مولّلی  گیتا  (1394)، خانواده کودک کم‌شنوا: تبیین نقش سبک‌های‌دلبستگی و شیوه‌های‌فرزندپروری والدین ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

-مولّلی  گیتا ،صدری شمین(1394)، بررسی تاثیر قصه گویی  مادر کودک مبتنی بر گفتگو بر بهبود آواسازی و علاقه مندی به کتاب کودک دوساله کم شنوا ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

-مولّلی  گیتا ،معدنی سارا (1394)، مداخلات زودهنگام خانواده محور در کم شنوایی :بیانیه 2015 اتریش ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

-مولّلی  گیتا، وامقی روشنک (1394)، مداخلات/توانبخشی  ازراه دور (مجازی)،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

- رسولی رویا، کارآموز محبوبه،مولّلی  گیتا (1394)، نقش معناجویی در پیش بینی رضایت از زندگی مادران دارای کودک معلول،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

-مولّلی  گیتا (1394)، برنامه ارتقا سطح آگاهی مادران نوزادان کم شنوا ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

-مولّلی  گیتا، امیری محسن (1394)، بررسی اثربخشی آموزش روشهای مقابله با استرس برافسردگی و کاهش استرس والدگری مادران کودکان ناشنوا ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

-کاکاوندی خلیل، کوهی رقیه ،مولّلی  گیتا (1394)، بررسی تاثیر برنامه فرانک بر افزایش سواد ادبی والدین و کودکان به  عنوان مداخله به هنگام ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

-مریم سیادتی،مولّلی  گیتا (1394)، بررسی تاثیر برنامه فرانک بر افزایش سواد ادبی والدین و کودکان به  عنوان مداخله به هنگام ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

- مولّلی  گیتا،نرگس شریفی (1394)، تدوین  نسخه ایرانی برنامه توانبخشی نوزادان کم شنوا(پروانه‌های زیر یکسال و 2-1 سال) ،سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام خانواده محور در اختلالات دوران کودکی/ کودکان با نیاز ویژه، 19 و 20 خرداد ماه، تهران.

- موللی گیتا، همیوند لیلا (1393)،برنامه فرانک از دیدگاه والدین: اهمیت دلبستگی مادر- کودک  کم شنوا،سومین سمپوزیوم خانواده و کودک کم شنوا،7مهر ماه،تهران.

-مولّلی  گیتا،داین مریلین(1392)، برنامه والد کودک فرانک(مامان غازه)برای نوزادان کم شنوا و والدین:برنامه ای جدید در ایران،دوازدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، اردیبهشت ماه، تهران.

- مولّلی  گیتا(1391)، آیا مشاوره و روانپزشکی جایی در توانبخشی شنوایی دارد؟ سمینار دو روزه تازههای سمعک و کاشتهای شنوایی، 24 و 25 خرداد ماه، تهران.

-مولّلی  گیتا (1391)، گفتارنشانهای: مروری بر پژوهشها و وضعیت کنونی در ایران و دیگر کشورها، یازدهمین کنگره شنوایی ایران، 26 تا 28 اردیبهشت ماه، تهران.

- مولّلی  گیتا (1391)، آگاه سازی والدین از نخستین روزهای تولد کودک کمشنوا، چرا و چگونه، دومین همایش پیشگیری از معلولیتها، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، تهران.

- جلیل آبکنار سیده سمیه، عاشوری محمد، مولّلی  گیتا، (1391)، بررسی توانایی شناسایی واجهای همخوان زبان فارسی در دانشآموزان آسیب دیده شنوایی با کاشت حلزون، یازدهمین کنگره شنوایی ایران، 26 تا 28 اردیبهشت ماه، تهران.

- مولّلی  گیتا (1391)، بازی و تلفیق کودکان با ناتوانی، سمینارسراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، 26 و 27 اردیبهشت ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- منصوری بیدخوانی محمود، مولّلی  گیتا، کامکاری کامبیز (1391) آزمونهای هوشی در کودک کمشنوا، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- خیری محبوبه، مولّلی  گیتا (1391) مروری بر اثربخشی گفتار نشانهدار بردرک و بیان زبان و معرفی نرم افزار گفتارنشانهدار فارسی، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- طاهری محمد، مولّلی  گیتا، پورمحمدرضای تجریشی معصومه (1391) تاثیر سبک دلبستگی مادران در اختلالات فرزندان استثنایی آنها، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- عبدالله زاده رافی مهدی، مولّلی  گیتا، حسن زاده مریم (1391) بررسی علل خانوادگی مشکلات بهداشت روان کودکان ناشنوا، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- مولّلی  گیتا، آذری فریدخت (1391) روش آموزشی مونته سوری و آموزش و پرورش کودک کمشنوا/ناشنوا، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- عاشوری محمد، جلیل آبکنار سیده سمیه، مولّلی  گیتا (1391) ادراک کودکان کمشنوا از تجربیات بازی و انتخاب نوع بازی در یک پژوهش کیفی، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- کریمی وحید فهیمه، مولّلی  گیتا (1391) گزارش موردی از کاربرد گفتارنشانهدار در کودک نابینا ناشنوا، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- اسکندری زهرا، مولّلی  گیتا (1391) گفتارنشانهدار در کودکان شنوای دچارمشکلات گفتار و زبان، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- اصغرپور پریسا، مولّلی  گیتا (1391) تماشای تلویزیون بر رشد گفتار و زبان کودک کمشنوا مفید است یا مضر، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- مهوش ورنوسفادرانی عباس، اديب سرشكي نرگس، موللي گيتا، قاسمخانی محمد (1391) تاثیر آموزش مهارتهای زندگی برمیزان مهارتهای اجتماعی دانش آموزان کمشنوای فراگیر، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- مولّلی  گیتا، بال کاتلین، بک پاملا (1391) آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان کمشنوا/ناشنوا با استفاده از گفتار نشانهدار انگلیسی، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- جاویدنیا ساناز، مولّلی  گیتا،کامکاری کامبیز (1391) بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه نوین "هوش آزمای تهران-استنفورد بینه" در تشخیص ناتوانی یادگیری، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- براتی روح الله، مولّلی  گیتا (1391) تاثیر آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی برکاهش پرخاشگری دانشآموزان پسر کمتوان ذهنی آموزشپذیر، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- خیری محبوبه، مولّلی  گیتا (1391) شش مانع بسوی فراگیرسازی بر دانشآموزان با نیازهای ویژه با معرفی راهبردهای مقابله با این موانع، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- خیری محبوبه، مولّلی  گیتا (1391) بررسی اهمیت محیط شنیداری کلاس درس و معرفی یک ابزار تشخیصی برای بررسی چگونگی تمایز صداهای مختلف در محیط در کودکان با آسیب شنوایی، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- نعمتی شهروز، مولّلی  گیتا، اسدی ساغندی محمد مهدی (1391) آسیب مهارتهای حسی-حرکتی و پیامدهای روانشناختی آن، سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 4-3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- Movallali G, Malakooti B, The deaf educators and rehabilitation professionals views about Persian Cued Speech Website, NHS 2012 Beyond Newborn Hearing Screening, Italy, Como Lake, June 2012.

- Movallali G, Amiri M,The effect of behavioral parent training in reducing externalized behaviors of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 24th International Congress of Pediatrics,Tehran, Iran, Oct 2012.

- مولّلی  گیتا ، کودکان کمشنوا: زورگویی و راههای مقابله، آنچه هر مادری باید بداند، کنگره سراسری شنواییشناسی، تهران، 1390 (پوستر).

- مولّلی  گیتا ، آیا کمشنوایی، دلبستگی نوزاد-مادر را متاثر میکند؟ کنگره سراسری شنواییشناسی، تهران، 1390.

- مولّلی  گیتا ، گفتار نشانهای آیا میتواند به رشد گفتار کودک با سندرم داون کمک کند؟ سومین سمینار آشنایی با کودکان سندرم داون، تهران، 1390.

- مولّلی  گیتا ، گفتارنشانهای زبان فارسی: معرفی وب سایت، سمینار کودک کمشنوا: آموزش و توانبخشی، تهران،1390.

- مولّلی  گیتا ، کودکان با سندرم داون: زورگویی و راههای مقابله، سمینار آشنایی با سندرم داون، تهران، 1389 (پوستر).

- مولّلی  گیتا ، ازدواجهای خویشاوندی، مهمترین علت کمشنوایی: آیا زمان آن فرا نرسیده است که جامعه را آگاه سازیم؟ سمينار پيشگيري از معلوليتها، 1389.

- Movallali G, Malakooti B, Afrooz GA, Hassanzadeh S, The role of Persian Cued Speech in the improvement of lipreading performance of deaf children,International conference on special education ICOSE 2010, Kyrenia, North Cyprus, 16-18 April 2010.

- Movallali G, Cued Speech can improve communication abilities of hearing impaired children, 21st International Congress of Pediatrics, Tehran, IRAN, 2009.

- Movallali G, Nemati SH, Salimi M, Mental Health in mothers of  normal hearing and hearing impaired children, 21st International Congress of Pediatrics, Tehran, IRAN, 2009.

- Movallali G, Malakooti B, Psychological well-being in mothers of children with a cochlear implant, 9th EFAS Congress, 21-24 june 2009, Tenerife Canary Islands, Spain.

- Movallali G, Mothers of deaf children: Mental health and emotional supports needs, NHS 2008, Italy, Milan, June 19-21, 2008.

- مولّلی  گیتا ، افسردگی در مادران کودکان ناشنوا، یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن، 4-1 آبان1387.

- مولّلی  گیتا ، طراحی و تدوین ویرایش فارسی گفتار نمادین (Cued Speech): دسترسی کامل کودک کمشنوا به گفتار، کنگره شنواییشناسی ایران، 1388.

- مولّلی  گیتا ، بررسی تحلیلی میزان شیوع اختلالات رفتاری در مدارس ابتدایی شهر تهران، همایش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، 1387.

- مولّلی  گیتا ، تاثیر آموزش مدیریت استرس برکاهش مشکلات روانشناختی والدین کودکان با آسیب شنوایی، همایش کودکان استثنایی، 1386.

- مولّلی  گیتا ، اضطراب در والدین کودکان عادی و ناشنوا، ششمین کنگره شنواییشناسی، 27-25 اردیبهشت، 1386.

- مولّلی  گیتا ، بررسی تاثیر مشاوره بر سلامت روانی والدین کودکان ناشنوا، ششمین کنگره شنواییشناسی، 27-25 اردیبهشت، 1386.

-Movallali G, Foroughan M, Salimi M, A Group program for pa rents of hearing Impaired children, first European Congress on Prevention, Disorders, Patra, Greece, December, 2006.

-Movallali G, Malayeri S, Development of a Persian Lip reading Test, Symposium on Hearing Rehabilitation and Innovative Inner Ear Therapy, Montpellier, France, September, 2006.

-Movallali G, Lotfi Y, Implementing a Universal hearing Screening in Iran, NHS; Beyond Newborn hearing Screening, Milan, Italy, June, 2006.

- مولّلی  گیتا ، نقش پزشکان در ارتقای برنامههای شناسایی و مداخله زودهنگام کمشنوایی، شانزدهمین کنگره بیماریهای کودکان، 1383.

-Movallali G, Hessabi F, PsychoTherapy in deaf pupils, 2nd Asian Psychotherapy Congress (APC) Psychotherapy in East: Dialogue among Civilivations, 29th Sep-1st Oct 2004.

- مولّلی  گیتا ، پيشرفتهاي اخير در تكنولوژي: امكان استفاده از سينما و تلفن براي ناشنوايان. همايش تكنولوژي توانبخشي. 1382.

- مولّلی  گیتا ، مروري بر وضعيت غربالگري شنوايي نوزادان در جهان، كنگره علمي "كودك ناشنوا و خانواده"،1382.

- مولّلی  گیتا ، آزمون لبخواني سارا: ساخت، ارزشيابي و اجرا روي گروهي از افراد دچار كمشنوايي. كنگره گفتاردرماني ايران. اسفند 1382.

- مولّلی  گیتا ، نقش تشخيص زودهنگام كمشنوايي بر رشد گفتار و زبان، همايش "غربالگري شنوايي، شناسايي و مداخله زودهنگام در كودكان دچار نقص شنوايي"، 1381.

- مولّلی  گیتا ،  تاثير صوت درماني در بهبود برخي از اختلالات شنوايي، همايش "نقش و اهميت يكپارچگي حسي در درمان اختلالات رشدي با تاكيد بر Sound Therapy"، 1381.

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی