چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠
کتاب های چاپ شده
 

کتاب های چاپ شده

کودکان کم شنوا ; راهنمای والدین و معلمان
( نشر دانژه 1395)

پروتکل مداخله زودهنگام در آسیب شنوایی
(دکتردارویی ، خانم جولایی ، دکترملایری ، دکترموللی : انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1396)

تست شنیداری گوش کوچولو ; ویژه کودکان زیر 2سال
(انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و شرکت MED_EL اتریش 1395)

سری هفت جلدی پروتکل های توانبخشی کودک کم شنوا 
جلد سوم : آغازشنیدن صداها
(انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1395)

سری هفت جلدی پروتکل های توانبخشی کودک کم شنوا
جلد اول :با کودکان کم شنوایمان حرف بزنیم و آواز بخوانیم
(انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1395)

 لیست سایر آثار دکتر گیتا موللی 
دانلود 
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی