دوشنبه ٠٧ اسفند ١٤٠٢
خانه
 

همه کودکان کم شنوا

درصورت تشخیص زودهنگام،تجویز سریع وسیله کمک شنوایی و مداخله بلافاصله  مانند همسالانشان سخن خواهند گفت


هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران


DLIA(Deaf leadership international Alliance)

InstagramCopyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی